CEA : Research Reports : [4] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2022คู่มือการจัดการธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เล่ม 4 : การจัดการขยะพลาสติกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลกระทบ / คุณค่า / การคัดแยก / แนวทางปฏิบัติหอการค้าไทย ; สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ; คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2022คู่มือการจัดการธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เล่ม 3 : การจัดการขยะอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โลกร้อนด้วยขยะอาหาร / คุณค่าการจัดการ / แนวทางปฏิบัติหอการค้าไทย ; สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ; คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2022คู่มือการจัดการธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เล่ม 2 : การจัดการวัตถุดิบอาหารต้นทางเพื่อลดการเกิดของเสีย คุณค่าการจัดการวัตถุดิบ / การวางแผน / แนวทางปฏิบัติหอการค้าไทย ; สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ; คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2022คู่มือการจัดการธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เล่ม 1 : จุดเริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หลักการ / กระบวนการ / คุณค่าหอการค้าไทย ; สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ; คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4