Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.122 seconds).
 |  Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12006ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการขนส่งสินค้าของลูกค้ากับสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งรวิพิมพ์ ศรีขวัญ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
22006กรณีศึกษาการจัดเก็บสินค้าคงคลังของบริษัทผู้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าจงรักษ์ ประมาณพล ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
32006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลของบริษัท อินเตอร์ คาร์ แอนด์ รูม จำกัดรัตนา ปลื้มภิรมย์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
42006แนวทางการพัฒาระบบเช็คเรียกเก็บของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)นันทวรรณ สุวรรณมัจฉา ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
52006การศึกษาปัญหาแลกกำหนดกลยุทธ์การซ่อมบำรุงเครื่องบินแบบ C-130H ของกองทัพอากาศยุทธพงษ์ ปลื้มภิรมย์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา