Conference Materials

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-10 of 13 (Search time: 0.175 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำคลัง CLTจิตติพงษ์ วรวาส ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
22008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินเชื่อ NH. Bankหัทยา นิธิชวาล ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
32006กรณีศึกษาการจัดเก็บสินค้าคงคลังของบริษัทผู้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าจงรักษ์ ประมาณพล ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
42008ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของร้านกาแฟสดลาเต้เฮ้าส์ ในซอยวิภาวดี 9 กรุงเทพมหานครภาคภูมิ ขำละม้าย; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
52006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลของบริษัท อินเตอร์ คาร์ แอนด์ รูม จำกัดรัตนา ปลื้มภิรมย์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
62006การศึกษาปัญหาแลกกำหนดกลยุทธ์การซ่อมบำรุงเครื่องบินแบบ C-130H ของกองทัพอากาศยุทธพงษ์ ปลื้มภิรมย์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
72006แนวทางการพัฒาระบบเช็คเรียกเก็บของธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)นันทวรรณ สุวรรณมัจฉา ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
82006ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการขนส่งสินค้าของลูกค้ากับสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งรวิพิมพ์ ศรีขวัญ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
92007การวิเคราะห์ปัจจัยและการจัดเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ความสำเร็จ ขององค์กร กรณีศึกษา : บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ ( กิจการกรุงเทพ 1.)พีรวัส สมจิตร ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
102008การศึกษาแนวทางการพัฒนาคอนโดมิเนียมย่านถนนสุขุมวิท โดยนำระบบโลจิสติกส์มากำหนดเชิงกลยุทธ์ชานนท์ ทนงค์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา