Search: School of Business (BA)

Start a new search
Add/Remove Filters (2 filters currently applied)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.114 seconds).
 |  Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาปัญหาและการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของบริษัท M จำกัดเอกพล ชูจิตต์บุตร ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
22007กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายรถยนต์กระบะในจังหวัดจันทบุรีของบริษัท มาสด้า มหาราช จำกัดสุเมธ ตรัยศิริเจริญ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
32008การกำหนดกลยุทธ์ของร้านดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ร้านตะวันฟลอร่ากาญจนา บุญเชิด ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
42008การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในกระบวนการขายระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท WW Technology (Thailand) Co Ltd.นิธิศ รัตนพงศ์อำไพ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
52008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา ทวีสมบัติอพาร์ทเมนต์ชฎิล สมพงษ์ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ