Search: School of Business (BA)

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 151-200 of 211 (Search time: 0.741 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัท XYZ จำกัดสุทธิวัลย์ เพ็ญนารา; ผุสดี พลสารัมย์ 
22006การศึกษาและประเมินแผนกลยุทธ์ของบริษัททรู ดิจิตอล เอ็นเทอร์เทนเม้นต์สำหรับผลิตภัณฑ์ True eBook เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์สมเจตน์ อร่ามบุญพงศ์; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
32006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังของบริษัทยูพลัส จำกัดภาสกร อุดมเชียร ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
42006การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)จินดา ม่วงชู ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
52007การศึกษากลยุทธ์ผู้นำทางด้านต้นทุนของบริษัท โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ การ์เม้น จำกัดอัมพร อนวัชวรรณ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
62006การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผงรสช็อคโกแลตสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hyper Market)เอกภัทร สุวรรณรัตน์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
72007การศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด KT Furnitureสุนันท์ เอกภาพสกุลวงศ์ ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
82007การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายจากการวางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด (มหาชน)นันทิยา บูรณะอนุสรณ์ ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
92007การศึกษาปัยหาและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ร้านขนมกระยาสารท เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน กรณีศึกษาร้านกระยาสารทแม่สมจิตร จังหวัดนครสวรรค์พจนีย์ ผิวสอาด ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
102006การศึกษาอุปสรรคของร้านตัวแทนจำหน่ายหลัก (150 ร้านค้าทั่วประเทศ) จากช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบร้านค้าปลีกของเครื่องพิมพ์ระบบหมึก (Inkjet Printer) ในประเทศไทยของ บริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดโอริต ฟูเกียรติ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ
112007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ของบริษัท ไทยฮีสโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดชยานนท์ เจริญรัตน์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
122007การศึกษาปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรของบริษัท ABC ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงปิ่นอนงค์ เมฆโหรา; ผุสดี พลสารัมย์ 
132008การศึกษากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใานการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยสุชีรา บุคำ; สิริวรรณ โฉมจำรูญ
142007การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันระยะยาวของ บริษัท สหชัย ออโต้ เซอร์วิส จำกัดอรอัครณี สุทธิประเสริฐ ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
152007แนวทางการสร้างกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในธุรกิจผ้าไหมของบริษัท Dr Silkชายไทย กาญจนาคพันธ์ ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
162006การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับสุภาพบุรุษณภัทร ไพรพิภัช ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
172006การศึกษาสาเหตุและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของยอดขายสามพี่น้องคาเฟ่ทั้งยอดขายรวมและยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา บริษัท สามพี่น้องเบเกอรี่ จำกัดวรรณฤดี ตั้งประเสริฐกิจ ; อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์ 
182006ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (X86 Brand) ของบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดวารุณี ผณินทรารักษ์ ; อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์ 
192007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับการส่งออกจักรยานไปยังทวีปยุโรป ของบริษัท BCC จำกัดลลิตา แก้วมณี; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
202006การศึกษาปัญหาระบบการทำงานและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพของบริษัทบางกอก แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จำกัดวีณา สิระสุทธิรัตน์; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
212006การศึกษาปัญหา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายผลิตภัณฑ์พริ้นเตอร์ของ บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดชลิตา เสตวรรณา ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
222006การศึกษาปัญหายอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้าไม่มีความเชื่อมั่นในระบบ Barter Trade ของบริษัท บาร์เทอร์ จำกัดวันวิมล ก่อนกำเนิด ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
232007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค กรณีศึกษา บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดชลธิชา ชัยวัง ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
242006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจเช่าชุดแต่งงานของร้านเสาวณีย์ เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนมุทิตา ลิ้มไพรสันต์ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
252006การศึกษาอุปสรรคของระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทำการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปริญญา ขานไพรบูลย์ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
262007การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของ บริษัท ทำฟันปลอม ABC จำกัดอำนาจ ปัทมสูต ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
272007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มกำไรของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสของบริษัท SBP จำกัดอรนิภา สมบูรณ์ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
282007กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตราเดโล่ ของบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัดประภัสเวท โรจานุวงศ์ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
292007การกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กรณีศึกษา เครือข่ายแก้ไขหนี้ธุรกิจลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการอานนท์ โกศัยเสวี ; นงนภัส แก้วพลอย 
302006การเพิ่มศัลยภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ด้านเทคโนโลยี กรณีศึกษา : สาขาลาดพร้าวว 102อาทิตตยา ลาภมาก ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
312007การกำนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)บงกช สามแก้วแจ่ม ; นงนภัส แก้วพลอย 
322007แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของสถานออกกำลังกาย กรณีศึกษาบริษัท Amrita Fitnessเกษวลี วัฒนะ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
332007การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์โครงสร้างรูปแบบขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณะ XXX มหาวิทยาลัย YYYชาญชุติ จรรยาสัณห์ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
342007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของร้าน ช.พาณิชย์ชลาพร อัคคะประชา ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
352006การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายหรือสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA : Non Performing Asset) ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ปานพิษณุ จันทรเพ็ญ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
362006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชำระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจิระวัฒน์ พัฒนทรัพย์ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
372006การศึกษาปัญหาแนวโน้มการลดลงของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขของบริษัท Jobceo จำกัดวนิดา ประดลชอบ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
382006การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การบริหารลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (รายย่อย) ของ บสท. : กรณีการยกเลิกสัญญาจ้างการบริหารปรับโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพ กับ ธ.กรุงไทยอดิศักดิ์ เลิศกิจ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
392006การศึกษาปัญหาในการจัดระบบงานของแผนกออกแบบที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการกำหนดยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบการผลิตพศวัต ศรีณรงค์ศิริ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
402008การศึกษาปัญหาและสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันของบริษัท ไท คอนเซสชั่นแนร์ จำกัดพรชัย รัตนพลทวีชัย; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
412007การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท วงศ์แก้วเขียว วิศวกรรม จำกัดหิรัญ สุทธนารักษ์; ปราณี เอี่ยมละออภักดี
422006Factor Affecting Customer Satisfaction on Services at Luxury Hotels in Center of Bangkok Metropolitan AreaRungrojkitpaisarn, Waranya; ทรรศนะ บุญขวัญ 
432007กลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรในองค์กร ของบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัดนิตยา เพ็ชรรัตน์ ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
442007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน ในตลาดนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือณัฐวุธ เทียนผนวกสุข ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
452008การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จำกัดตุลยาลักษณ์ เตยานุรักษ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
462008การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมนูญ แสงผดุง ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
472008ศึกษาการนำเสนอกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ แฟรนไซส์ บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์เซอร์วิส กรุ๊ปจำกัดสมภพ ชัยสุวรรณ ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
482007การศึกษากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ห.จ.ก.เจียมโชติวัฒน์พัฒนยนตรกิจ (นามสมมติ)ณริดา จำปาทิพธ์ ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
492008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท แคมป์เปอร์แมน จำกัดณัญฑภบ ไชยรัตนะ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
502007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ใช้ประจำที่ กรณีศึกษา บริษัทเจอร์มานิค เทคโนโลยี จำกัดมนัสวี สุขศรีสว่างวงศ์ ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
Results 151-200 of 211 (Search time: 0.741 seconds).