Search: School of Business (BA)

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 211 (Search time: 0.843 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของร้าน The Pitchธราพงศ์ รัตนะวิศ ; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
22008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทพรทิภา งามทวีวุฒิ ; เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
32008การศึกษาการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของร้านขายศาลพระภูมิโดยการประยุกต์ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประภาศรี จิตรอารี ; ผุสดี พลสารัมย์ 
42010The Performance Evaluation of Retirement Mutual Funds (RMFs) in ThailandPusuwanaratana, Sukanya
52012Intelligence Types in Management and Leadership PerspectivesPetchsawang, Pawinee; Oral, Muhittin 
62008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)สุพรรณิการ์ คงชูดี ; ธีธัช สุขสะอาด 
72007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา บริษัท A& จำกัดอรรถพล พิสุทธิภัทร์ ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
82008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากการประกอบการธุรกิจ สกรู น็อต กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัดธานัท รังษีสิงห์พิพัฒน์ ; ชนินทร์ อยู่เพชร 
92006การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรฐานิตย์ บุณยรัตน์พันธ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
102008การวางแผนและนโยบายธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล คาร์โก้ จำกัดประคุณศรี วิเชียร; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
112008แผนธุรกิจข้าวเหนียวหมูปิ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเขมจารี จงพิพัฒน์ยิ่ง ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
122008การศึกษากลยุทธ์เพื่อใช้ในการเติบโตของธุรกิจรถเช่า กรณีศึกษา บริษัท สตาร์ เอ็กซ์เพรส จำกัดจักรพันธ์ ชัยเจริญ ; จักรกรินทร์ ศรีมูล 
132008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของ บริษัท เกษตรไทยค้าปุ๋ย จำกัดเพียงจันทร์ เกตุศรีพงษ์ ; ไชยพศ แจ่มใส 
142008ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรในประเทศจีน มณฑลกว่างตง บริษัท กว่างโจวคาร์แคร์ เซอร์วิส (Guangzhou Car Care Service Company Ltd.)สุพัตรา จรูญพรภักดี ; ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม
152008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินเชื่อ NH. Bankหัทยา นิธิชวาล ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
162008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ HP ของบริษัท MM จำกัดมณฑล มงคลเจริญโชค; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
172008แผนธุรกิจ บริษัททัวร์เชิงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีนศุภกิจ เชี่ยวนพรัตน์; รัชดา ธูปทอง 
182006An Evaluation of Service Attributes for Measuring American Tourists' Satisfactions : A Case Study of Pattaya CityGlubsri, Apiyuch ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
192006The Perceived Service Quality in Spas of Hotels and Resorts in Hua Hin : Case of the European TouristsBoonnak, Jirapa ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
202006The Comparison of Western Customer's Satisfaction between Original Thai Food in Thailand and Fusion Thai Food AbordTiatrakoon, Nonnapat ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
212013A Study of the Competitive Advantage of Thai Traditional Medicine and Herbal ProductsKongrerk, Thania 
222008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัท XYZ จำกัดสุทธิวัลย์ เพ็ญนารา; ผุสดี พลสารัมย์ 
232008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนของธุรกิจเสื้อผ้าชุดคลุมท้องภายใต้ยี่ห้อ "ABC"อัมพร บุญขันตินาถ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
242008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา บริษัท เฟล๊กซี่แพลนด์ ดีไซน์ จำกัดประภาพร ขาวสอาด ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
252008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ บริษัท AAA เมนูเฟคเจอร์ จำกัดฐิตินันท์ ธรรมสวัสดิ์ 
262008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของร้านอาหารคีรี ธารา จังหวัดกาญจนบุรีสุวลัย สุขมา; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
272008การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการอู่ซ่อมเรือประมงเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันพีรพงศ์ สกุลทองไพศาล; ผุสดี พลสารัมย์ 
282008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรวามสามารถการแข่งขัน บริษัท จิระมอเตอร์ จำกัดวุฒิชัย พิทักษ์วรชัย ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
292008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัท ผาสุก อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จำกัดอุเทน ชูสกุล ; ไชยพศ แจ่มใส 
302008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการส่งออกสับปะรดกระป๋อง กรณีศึกษา บริษัท ไทยฟูดส์ จำกัดกชกร สุนทรเสรีกุล ; เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม 
312008การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัดภัณฑิรา แสงวงศ์ ; เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
322008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายกรณีศึกษาบริษัท ยาสัตว์ จำกัดสินธร สุดงาม 
332008การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มกำไรของ นิติบุคคลอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร Aกิรณา เปล่งศรีเกิด ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
342010Performance of Family Business and Non Family Business Companies Listed on the Stock Exchange of ThailandWiriyakitjar, Rawida 
352011The Comparative Study of Buddhist Value of Leadership and Primal Leadership: An Interpretation through Community Organizations in ThailandKemavuthanon, Suvaroj 
362008การศึกษาปัญหาและการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของบริษัท M จำกัดเอกพล ชูจิตต์บุตร ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
372007กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายรถยนต์กระบะในจังหวัดจันทบุรีของบริษัท มาสด้า มหาราช จำกัดสุเมธ ตรัยศิริเจริญ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
382006การศึกษาผลกระทบและปัญหาจากการประมูลงานแบบ e-Auction เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรฐานิตย์ บุณยรัตน์พันธ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
392008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท MMP จำกัดสุธรรม ชัชวาลย์สายสินธ์ ; อริสรา เสยานนท์ 
402011Passengers’ Perspective toward Airport Service Quality at Suvarnabhumi International Airportอริสรา เสยานนท์ 
412008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มกำไรของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เจการบัญชีนันทวรรณ อติโรจนสกุล ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
422008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานงานและเพิ่มยอดผู้ถือบัตรเครดิตของแผนก RBS VISA CARDสถาพร ช่างพานิช ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
432008แผนธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ ปูนิ่มแช่แข็ง สู่ตลาดประเทศจีน (มณฑลกวางตุ้ง)สาโรจน์ ทรัพย์เจริญกุล ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
442011Efficiency Analysis of Life Insurance Companies in ThailandLi Li 
452011Determinants of Capital Structure of Listed Companies in Thailandวรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
462008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท AP จำกัดสุภาวดี เอี่ยมประสงค์ ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
472008การกำหนดกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งเพื่อส่งออก กรณีศึกษาของบริษัท ซีฟู้ด จำกัดอัจฉริยา ยอดเพ็ชร์ ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
482007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)สุรกิจ เมืองแก้ว ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
492011The Effect of Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, and Code of Conducts on Corporate Return on Operations of the Companies Listed in the Stock Exchangeภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
502008ศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานผู้แทนจำหน่ายในโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ ของบริษัท ABC จำกัดอภิญญา ไอศวรรย์ศาลี ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
Results 1-50 of 211 (Search time: 0.843 seconds).