Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 151-200 of 211 (Search time: 0.833 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008แผนธุรกิจการนำเข้าสินค้าประเภทมอนิเตอร์ติดรถยนต์จากประเทศจีนปิยะ ศิริเลิศสถิต; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
22008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัท XYZ จำกัดสุทธิวัลย์ เพ็ญนารา; ผุสดี พลสารัมย์ 
32006การศึกษาและประเมินแผนกลยุทธ์ของบริษัททรู ดิจิตอล เอ็นเทอร์เทนเม้นต์สำหรับผลิตภัณฑ์ True eBook เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์สมเจตน์ อร่ามบุญพงศ์; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
42006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าคงคลังของบริษัทยูพลัส จำกัดภาสกร อุดมเชียร ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
52006การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)จินดา ม่วงชู ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
62007การศึกษากลยุทธ์ผู้นำทางด้านต้นทุนของบริษัท โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ การ์เม้น จำกัดอัมพร อนวัชวรรณ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
72006การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มผงรสช็อคโกแลตสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Hyper Market)เอกภัทร สุวรรณรัตน์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
82007การศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด KT Furnitureสุนันท์ เอกภาพสกุลวงศ์ ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
92007การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายจากการวางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด (มหาชน)นันทิยา บูรณะอนุสรณ์ ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
102007การศึกษาปัยหาและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ร้านขนมกระยาสารท เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน กรณีศึกษาร้านกระยาสารทแม่สมจิตร จังหวัดนครสวรรค์พจนีย์ ผิวสอาด ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
112006การศึกษาอุปสรรคของร้านตัวแทนจำหน่ายหลัก (150 ร้านค้าทั่วประเทศ) จากช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบร้านค้าปลีกของเครื่องพิมพ์ระบบหมึก (Inkjet Printer) ในประเทศไทยของ บริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดโอริต ฟูเกียรติ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ
122007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ของบริษัท ไทยฮีสโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดชยานนท์ เจริญรัตน์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
132007การศึกษาปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรของบริษัท ABC ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงปิ่นอนงค์ เมฆโหรา; ผุสดี พลสารัมย์ 
142008การศึกษากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใานการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยสุชีรา บุคำ; สิริวรรณ โฉมจำรูญ
152007การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันระยะยาวของ บริษัท สหชัย ออโต้ เซอร์วิส จำกัดอรอัครณี สุทธิประเสริฐ ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
162007แนวทางการสร้างกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในธุรกิจผ้าไหมของบริษัท Dr Silkชายไทย กาญจนาคพันธ์ ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
172006การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับสุภาพบุรุษณภัทร ไพรพิภัช ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
182006การศึกษาสาเหตุและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของยอดขายสามพี่น้องคาเฟ่ทั้งยอดขายรวมและยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา บริษัท สามพี่น้องเบเกอรี่ จำกัดวรรณฤดี ตั้งประเสริฐกิจ ; อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์ 
192006ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (X86 Brand) ของบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดวารุณี ผณินทรารักษ์ ; อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์ 
202007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)อุษา มีถาวร; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
212007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจสินค้าไอทีและเครื่องใช้สำนักงาน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เทคนิคเซนเตอร์เอกลักษณ์ พิงสุวรรณ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
222007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับการส่งออกจักรยานไปยังทวีปยุโรป ของบริษัท BCC จำกัดลลิตา แก้วมณี; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
232006การศึกษาปัญหาระบบการทำงานและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพของบริษัทบางกอก แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จำกัดวีณา สิระสุทธิรัตน์; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
242006การศึกษาปัญหา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายผลิตภัณฑ์พริ้นเตอร์ของ บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดชลิตา เสตวรรณา ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
252006การศึกษาปัญหายอดขายลดลงเนื่องจากลูกค้าไม่มีความเชื่อมั่นในระบบ Barter Trade ของบริษัท บาร์เทอร์ จำกัดวันวิมล ก่อนกำเนิด ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
262007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค กรณีศึกษา บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดชลธิชา ชัยวัง ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
272006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจเช่าชุดแต่งงานของร้านเสาวณีย์ เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนมุทิตา ลิ้มไพรสันต์ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
282006การศึกษาอุปสรรคของระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทำการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปริญญา ขานไพรบูลย์ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
292007การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของ บริษัท ทำฟันปลอม ABC จำกัดอำนาจ ปัทมสูต ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
302007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มกำไรของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสของบริษัท SBP จำกัดอรนิภา สมบูรณ์ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
312007กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตราเดโล่ ของบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัดประภัสเวท โรจานุวงศ์ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
322007การกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กรณีศึกษา เครือข่ายแก้ไขหนี้ธุรกิจลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการอานนท์ โกศัยเสวี ; นงนภัส แก้วพลอย 
332006การเพิ่มศัลยภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ด้านเทคโนโลยี กรณีศึกษา : สาขาลาดพร้าวว 102อาทิตตยา ลาภมาก ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
342007การกำนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)บงกช สามแก้วแจ่ม ; นงนภัส แก้วพลอย 
352007แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของสถานออกกำลังกาย กรณีศึกษาบริษัท Amrita Fitnessเกษวลี วัฒนะ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
362007การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์โครงสร้างรูปแบบขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณะ XXX มหาวิทยาลัย YYYชาญชุติ จรรยาสัณห์ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
372007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของร้าน ช.พาณิชย์ชลาพร อัคคะประชา ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
382006การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายหรือสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA : Non Performing Asset) ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ปานพิษณุ จันทรเพ็ญ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
392006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชำระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจิระวัฒน์ พัฒนทรัพย์ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
402006การศึกษาปัญหาแนวโน้มการลดลงของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขของบริษัท Jobceo จำกัดวนิดา ประดลชอบ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
412006การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การบริหารลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (รายย่อย) ของ บสท. : กรณีการยกเลิกสัญญาจ้างการบริหารปรับโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพ กับ ธ.กรุงไทยอดิศักดิ์ เลิศกิจ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
422006การศึกษาปัญหาในการจัดระบบงานของแผนกออกแบบที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการกำหนดยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบการผลิตพศวัต ศรีณรงค์ศิริ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
432008การศึกษาปัญหาและสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันของบริษัท ไท คอนเซสชั่นแนร์ จำกัดพรชัย รัตนพลทวีชัย; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
442007การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท วงศ์แก้วเขียว วิศวกรรม จำกัดหิรัญ สุทธนารักษ์; ปราณี เอี่ยมละออภักดี
452006Factor Affecting Customer Satisfaction on Services at Luxury Hotels in Center of Bangkok Metropolitan AreaRungrojkitpaisarn, Waranya; ทรรศนะ บุญขวัญ 
462007กลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรในองค์กร ของบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัดนิตยา เพ็ชรรัตน์ ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
472007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน ในตลาดนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือณัฐวุธ เทียนผนวกสุข ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
482008การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จำกัดตุลยาลักษณ์ เตยานุรักษ์ ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
492008การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมนูญ แสงผดุง ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
502008ศึกษาการนำเสนอกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ แฟรนไซส์ บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์เซอร์วิส กรุ๊ปจำกัดสมภพ ชัยสุวรรณ ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
Results 151-200 of 211 (Search time: 0.833 seconds).