Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 151-200 of 428 (Search time: 0.652 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12009Buddhist Psychology: The Way to Heal Suffering and Cultivate Personal Mental HealthSrichannil, Chomphunut
22009Relationship between Earning Quality and Dividend Yield of Listed Companies in the Stock Exchange of ThailandChowivattana, Isaree
32009Microsoft ExcelLinear Programming Model forDiscriminant Analysis Calculated withMicrosoft Excel ProgramLateh, Afifi; Pasunon, Prasopchai
4Jan-2016โอกาสและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวของไทยChantaburee, Sunadtra
5Jan-2016ลักษณะเด่นของร้อยกรองการเมืองในช่วง พ.ศ.2550-2555Limlertsathian, Paramaporn
6Jan-2016การจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมPhanwichit, Supatra; Boonyobhas, Viraphong
7Oct-2017การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงดื่มสำเร็จรูปPhaibun, Yanakittkul; Aungvaravong, Chuenjit
8Oct-2017ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในช่วงเวลาของการเปลี่ยนเป็นโลกาภิวัตน์สมัยใหม่Panich, Rewadee 
92009From Editor to Blogger: The Role of Gatekeeper Which May Be Reformed?Wongthangsawat, Suphanit
102009Opinions of Thai Exporters on ISO 26000:Social ResponsibilityTungkiatsilp, Apisit; Sayapunt, Udom
112008University Ranking: A Study of CriteriaFoopanichpruk, Praedau; Preedakorn, Lalida
122008Production of Flour Paper from Chinese Water Chestnut FlourRujirapisit, Panid
132009Thai TV Drama Script Writing: Creation Process and TechniquesSangchai, Naraporn
142009Cultures and Perceived Values Influencing Mobile Phone Use and SatisfactionPornsakulvanich, Vikanda ; Dumrongsiri, Nuchada
152009The Buddha’s Method of Teaching EthicsWongchantra, Prayoon
16Jul-2015การค้นคืนภาพเชิงเนื้อหาโดยใช้ 2-แกรมของรหัสเชิงคำของซุเปอร์พิกเซลเพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกาTancharoen, Nattaworn; Auwatanamongkol, Surapong
17Jan-2018นวัตกรรมและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกิจการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ในประเทศไทยSuwannapusit, Ubonwan; Chayomchai, Ampol 
182009Earnings Management of Financial Distressed Firms during Debt Restructuring NegotiationManeemai, Parichart; Sriworadetpisan, Sansanee
19Apr-2017นวัตกรรมการจัดการต้นทุนเชิงพลวัตและความสำเร็จตามเป้าหมาย: การวิจัยเชิงตรวจสอบธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตในประเทศไทยWangcharoendate, Suwan
20Jul-2017ความรับผิดชอบทางสังคมผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีSelaratana, Sannudee
21Jan-2017พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นัยยะเพื่อการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตามความต้องการของผู้ชื้อPongwiritthon, Ratthanan
222009Factors Effecting Decision Making on Credit Card Usage of Low-Income Credit Card Holders in Bangkok Metropolitan AreasBoonyam, Treetip
23Jan-2018"โวหารรัก" ในบทเพลงของสุนทราภรณ์Phakkhaphanon, Sunan
24Apr-2017การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงPattano, Duangtida; Wong, Jarinee Sae
25Apr-2017การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจJankingthong, Korkaew
26Apr-2017แนวทางการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจไทยPhonvichai, Thanavath
27Jan-2017การศึกษาถึงช่องสถานี ประเภทของรายการ และปัจจัยในการรัรบชมโทรทัศน์ผ่าน Digital TV ของ Gen M ในเขตกรุงเทพมหานครLaunglaor, Wisanu ; Acharapan, Lealaphan
28Jan-2017พฤติกรรมตลาดธุรกิจและตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์Prapruit, Pilaiwan; Somboonsuke, Bancha; Jindabot, Teerasak 
29Jul-2017โมเดลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์Pundang, Chupong; Waidee, Nitaya; Srisurapol, Ratchada
30Jul-2017การปรับเปลี่ยนรูปแบบและความหมายของสัญลักษณ์มงคลจากสมัยทวารวดีสู่สมัยรัตนโกสินทร์Junlaprom, Jakkrin; Thongthammachart, Asa 
31Jul-2017ความเต็มใจยอมรับการชดเชยสำหรับการลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว: การศึกษาโดยวิธีการทดลองทางเลือกNunthasen, Ke; Nunthasen, Waraporn
32Jan-2014เทคโนโลยีการหล่อเย็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซGururatana, Suabsakul 
33Jan-2018ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีThumcharoen, Wittama; Chalernngam, Nitasanee; Chanasit, Nittaya
34Apr-2017การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันและบำบัดน้ำเสียโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีสิ่งแวดล้อมKhewpairee, Vararat; Kumprachum, Sommai
35Jan-2015โมเดลองค์ประกอบความรู้และทักษะที่สำคัญของบัณฑิต IT ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ และผู้ดูแลระบบVongsingthong, Suwimon
36Jan-2016การวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอางBuachoon, Napattaorn 
37Apr-2017ผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราต่อการบริโภคสุราในประเทศไทยRaksong, Saranya; Meunthaisong, Kesinee; Sriwichai, Buawaroon
38Jan-2017มาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน : ศึกษากรณีหนี้นอกระบบSamran, Nutchapong
39Jan-2016ผลของการเคลือบกระดาษแข็งด้วยผงบุกและไคโตซานต่อคุณสมบัติกาคต้านทานน้ำและไขมันChanthungorn, Nutthaporn; Tanprasert, Krittaka
402009Physical and Sensory Characteristics ofHigh Fiber Frankfurter Sausage Enrichedwith Bacteria CelluloseSangkaeo, Witchuda 
41Jul-2017แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ตลาดเชิงรุกของหัตถกรรมสิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอPongwiritthon, Ratthanan; Pakvipas, Pakphum; Chongesiriroj, Sutheemon 
42Jan-2016การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงประกอบภาษามือ สหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาChaiyasit, Suphailin; Kobsiripat, Worarit
43Jan-2015การศึกษาการแจกแจงของผลต่างระหว่างราคาปิดและเปิดของ SET Index และ SET50 IndexLiemmanee, Weerawat ; Julraksa, Nisakorn
442008A Study of Quality Control Problems and Countermeasures in the Thai Automotive Parts IndustrySuvansook, Suttipong; Kitratporn, Preang; Khattiya, Suthiti; Suwakantagul, Upawit
45Jan-2014การประยุกต์ใช้การสื่อสารระยะสั้นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนLamphun, Phannachet Na
462009Effect of Sweeteners on Quality of YogurtUsamas Jariyawaranugoon 
472012Factors Inf luencing Tourist Loyalty in Tourism SectorsJankingthong, Wiwat ; Gonejanart, Pattanij 
482013Teaching Introductory Probability on the iPadSaneha, Wilaiporn 
492010IMC (Integrated Marketing Communications)Yukantawanitchai, Tanaet 
502011A Feasibility Study on the Production andDistribution of Processed Herbal Tea ProductsThaisom, Rungthip ; Charoenkijjarukorn, Phattrapong ; Raksakaew, Achira 
Results 151-200 of 428 (Search time: 0.652 seconds).