Results 1-50 of 312 (Search time: 0.582 seconds).
 |  Relevance
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การสร้างความเที่ยงตรงในการพยากรณ์ยอดสั่งซื้อและการจัดเตรียม Safety Stock ของวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรรวม (IC) กรณีศึกษา บริษัทเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดอรพิน ทวีบุญ ; สันต์ชัย รัตนนนท์ 
22007การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์การขยายธุรกิจของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษา บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัดวัชรพล จันละคร ; สันต์ชัย รัตนนนท์ 
32007Managing a Cost Reduction of the Computer Network for Retail's Business by Using the Ospf ProtocolVongmanee, Varin ; Vongmanee, Vatin 
42007การพัฒนากลยุทธ์เพื่อใช้ในการแข่งขันของธุรกิจเกมออนไลน์ บริษัท เอซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดศิริโรจน์ รุ่งเรืองยิ่งยศ ; สุวรรณี อัศวกุลชัย 
52008การศึกษาและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ไม่พอต่อการจัดเก็บของบริษัท ABCน้ำผึ้ง แช่ลิ้ม ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
62008ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของร้านกาแฟสดลาเต้เฮ้าส์ ในซอยวิภาวดี 9 กรุงเทพมหานครภาคภูมิ ขำละม้าย ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
72008การศึกษาการพัฒนากระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์โซนี่จากประเทศไทยไปประเทศอินเดียเพื่อลดต้นทุน ด้านโลจิสติกส์พิมาน นวลหงษ์ ; เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง 
82008การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าและการส่งมอบสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท AAA (กรุงเทพ) จำกัดณัฐชา วงศ์พร้อมรัตน์ ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
92007การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสัมภาระของสายการบินเพื่อส่งมอบถึงที่หมายทันเวลาระวีวรรณ ดีรพัฒนพันธุ์ ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
102006การศึกษาปัญหา การวางนโยบาย และการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวางแผนการผลิตสินค้า และ การจัดการสินค้าคงคลัง ธุรกิจเครื่องสำอางธนชิต หอมโกศล ; เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง 
112007Managing a Cost Reduction of the Computer Network for Retail's Business by Using The OSPF ProtocalVongmanee, Varin ; Vongmanee, Vatin 
122007An Application of Internet Technologies for Logistics' AnalysisSangnoree, Apiwat 
132008การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการภายในกรณีศึกษาบริษัท มารวยอาทิตยา ศัตรูลี้ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
142008การศึกษาปัจจัยที่กำหนดอัตราค่าระวางเรือขาออกจากประเทศไทยสู่แต่ละทวีป กรณีศึกษาบริษัท PGT Lines Co.,Ltdณัชชาวีร์ อินสา ; นินทิ สุทธิการนฤทัย 
152008การศึกษาการเพื่อกำหนดกลยุทธ์มนการจัดการคลังสินค้าชนินทร์ อ่องวงศ์วัฒนา ; นันทิ สุทธิการนฤนัย 
162007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานระดับฝ่าย กรณีศึกษา ฝ่ายผลิตบริษัทผู้ผลิตมุ้งครอบเอกศักดิ์ ชำศิริพงษ์ ; กาญจนา กาญจนสมุทร 
172007การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ำคลัง CLTจิตติพงษ์ วรวาส ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
182007An Analysis and Evaluation of Transportation Services: Case Study in Logistics ManagementLaptaned, Ungul ; Kripunyapong, Rotchanart 
192010Effective Utilization of the Special-purpose VehicleAmornsawadwatana, Sataporn 
202008A Match of X-ray Teeth Films Using Image Processing Based on Special Features of TeethKiattisin, Supaporn ; Leelasantitham, Adisorn ; Chamnongthai, Kosin ; Higuchi, Kohji 
212007A Cost Reduced Solutions of Dragon Fruits Supply Chain to Increase Business Competitive AdvantageKhumphant, Thanongsak ; Vongmanee, Varin ; Rattanawong, Wanchai 
222010Developing Free Zone Warehouse for Business Competitiveness in Thailand: A Work-In-Progress Feasibility StudyLaptaned, Ungul 
232010A Simulation of 6R Industrial Articulated Robot Using Neural NetworkManigpan, Supachoke ; Kiattisin, Supaporn ; Leelasantitham, Adisorn 
242010Effect of Demand Patterns and Ordering Policy on the Effectiveness of Information Sharing on Retail Supply ChainWatanarawee, Kasina ; Baramichai, Manisra 
252008A Detection of DNA Fingerprint Using ImageProcessing Based on Medical KnowledgeKiattisin, Supaporn ; Leelasantitham, Adisorn 
262007Development of an Ultraviolet Exposure Machine for the Printed Circuit Board Fabrication IndustryTunwannarux, Amon 
272010A Feasibility Study of Developing One-Stop-Service Inland Container Depot: A Case Study of Kerry Siam Seaport, Co., Ltd.Laptaned, Ungul 
282008Using the McKinsey 7-S Model for the Strategy Formulation and Implementation: Case Study in Ceramic Industry in ThailandAdsavakulchai, S. ; Sopajitwattana, P. ; Kanchanasuntorn, K. 
292010Remote Control of a Motor Vehicle and Theft PreventionSuaysom, I. ; Adsavakulchai, S. 
302007การเพิ่มความสามารถในการให้บริการของบริษัท น้ำ จำกัดจาตุรงค์ จินดารัตน์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
312007การศึกษาปัญหาการส่งมอบล่าช้า กรณีศึกษาบริษัทภูมิภัทรขนส่งจำกัดวนิดา ชาวดอน ; อังกูร ลาภธเนศ 
322007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งมอบสินค้าของซัพพลายเออร์ กรณีศึกษา บริษัท เฮล ฟู้ดส์ จำกัดกรุณา หงษ์ไทย ; อังกูร ลาภธเนศ 
332007การศึกษาปัญหาการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกน้ำยา VANISH กรณีศึกษาบริษัท ABC Lenses (Thailand) co.,ltdวรรณกร ปาลโมกข์ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
342007กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้า ของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท 3PL จำกัดกิตติชัย จันทร์สุวรรณ ; เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง 
352007การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ กรณีศึกษา องค์การเพื่อการค้าแห่งชาติวรวิทย์ คุ้มราษี ; อังกูร ลาภธเนศ 
362007การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพัสดุคงคลังของกองพัสดุมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังย่านถนนวิภาวดีรังสิตทิฆัทพร รอดเงิน ; อังกูร ลาภธเนศ 
372007การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแก้วมังกรทนงศักดิ์ คุ้มพาล ; วันชัย รัตนวงษ์ 
382007การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังร้านค้าปลีกอะไหล่รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านกระป๋องอะไหล่ยนต์ชิตชเนตร ศักดิ์โพธา ; ศุภเชษฐ์ อิทร์เนตร 
392007การเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานในกระบวนการผลิตโซดาของ บริษัท เพชร (ประเทศไทย) จำกัดสุธาทิพย์ เจริญรุ่งแสงกุล ; วันชัย รัตนวงษ์ 
402007การกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการระบบขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์เบญจมาศ นาคนิกร ; ประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา 
412007การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยใช้ระบบ Traceabillity กรณีศึกษาบริษัท ABC Manufacturing (Thailand)วรพงศ์ ด่านธงชัย ; วันชัย รัตนวงษ์ 
422007การศึกษากระบวนการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้รถยนต์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวรนุช ทองธรรมสกุล ; วันชัย รัตนวงษ์ 
432007การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท พ. จำกัดเนาวรัตน์ บุญมี ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
442007การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์การซ่อมเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ของศูนย์ซ่อม บริษัท บี (ประเทศไทย) จำกัดสมรัฐ กมลเวคิน ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
452008กลยุทธ์การเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจค้าข้าว:กรณีศึกษาโรงสีข้าวถาวรอภิชาติ นิยมพานิชพัฒนา ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
462008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการให้บริการควบคุมการขนถ่ายสินค้าเกษตรเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัดนพพล วงศ์จิตติยานนท์ ; อังกูร ลาภธเนศ 
472007The Project Feasibility Study of Briquetted Coal from Corncob Coal and Coconut CoalYiangkamolsing, Chana ; Osothsilp, Napassavong 
482007Developing Inland Container Depot (ICD) for the Indo-China Intersection Logistics Center: Case Study of Phitsanulok ProvinceLaptaned, Ungul 
492007The Problems in Cost Reduction and Process Optimization of VANISH Exports: A Case Study of ABC Lenses (Thailand) Co., Ltd.Palmoke, Wannakorn ; Rattanawong, Wanchai 
502007An Approximate Net Profit Model for a Fixed-life Perishable Product in a Two-echelon Inventory SystemKanchanasuntorn, Kanchana ; Techanitisawad, Anulark 
Results 1-50 of 312 (Search time: 0.582 seconds).