Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 312 (Search time: 0.641 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)Jindangean, Wimon 
22006Feasibility of Facility Location of Distribution Center at the Indo-China Intersection, Phitsanulok ProvinceVongmanee, Varin ; วันชัย รัตนวงษ์ 
32008A Study of Performances on a Wireless Robot Based on Various Brands ofIEEE 802.11g Standard and Controlled by NotebookLeelasantitham, Adisorn 
42007Development and Evaluation of a Resource-based Supply Chain Positioning Methodology for SMEsLim, Roland ; Chandraprakaikul, Watcharavee ; Baines, Tim 
52007A Classifiable Method of Soft-Drink Crown-Cap Types Using Rotational Angles and Neural NetworkLeelasantitham, Adisorn 
62012Improving Railway Transportation Logistics System: A Key Step of Thailand to be ASEAN Supply Chain Connectivity Hub
72006กลยุทธ์เพื่อการแก้ไขปัญหาการลดลงของกำไร: กรณีศึกษาบริษัทคอมมูนิเคชั่น จำกัดอุไรวรรณ ขันติศิริ ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
82007Improving Railway Freight Transportation System: A Key Step in Realising National Intermodal Development PolicyVanichkobchinda, Pongtana 
92008A Low-Power High-Frequency All-Pass-Filter-Based Sinusoidal Quadrature OscillatorUsing CMOS Current MirrorsLeelasantitham, Adisorn ; Srisuchinwong, B. 
102006Development of the Ultraviolet Exposure Machine for Printed Circuit Board Fabrication IndustryTunwannarux, Amon 
112006A High-Frequency Low-Power Low-Pass-Filter-Based All-Current-Mirror Sinusoidal Quadrature OscillatorLeelasantitham, Adisorn ; Srisuchinwong, B. 
122012Research on Optimized Problem-solving Solutions Selection of the ProductionProcessKe, Chih-Kun 
132007Managing a Cost Reduction of the Computer Network for Retail's Business by Using the Ospf ProtocolVongmanee, Varin 
142007The Service Expansion Potential of Railway System for Freight Transportation in ThailandVanichkobchinda, Pongtana 
152008A Repair of a Tibia Fracture for Internal Fixation with Open Intramedullary Using 3D Computer Graphic AnimationLeelasantitham, Adisorn 
162007Development of a Performance Measurement Framework for Adaptive Supply ChainLim, Roland (Yan Guan) ; Xu, Laura ; Ma, Bib ; Chandraprakaikul, Watcharavee 
172012Evaluation of Logistics Companies Using DataEnvelopment AnalysisChandraprakaikul, Watcharavee ; Suebpongsakorn, A. 
182010Applying Logistics and Supply Chain Management Strategy to Improving Operation Efficiency in Facility Management and MaintenanceVanichkobchinda, Pongtana 
192007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในส่วนงาน Call Center กรณีศึกษา บริษัท PS ประกันชีวิต จำกัดเอกชัย เดชอธิการ ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร 
202013Performance Evaluation of Logistics Companies Using Data Envelopment AnalysisChandraprakaikul, Watcharavee 
212007Development of an Ultraviolet Exposure Machine for the Printed Circuit Board Fabrication IndustryTunwannarux, Amon 
222007Developing Inland Container Depot (ICD) for the Indo-China Intersection Logistics Center: Case Study of Phitsanulok ProvinceVanichkobchinda, P. 
232007Success Factors in a Forming Strategic Positioning of Manufacturing Operations Within Global Supply ChainsChandraprakaikul, Watcharavee ; Baines, Tim ; Lim, Roland (Yan Guan) ; Sakburanapech, Araya 
242010Mathematical Model for Predicting the Roadway-characteristics-dependent Travel Times in Rural Roads in ThailandSiriprasert, Ich ; Vanichkobchinda, Pongtana 
252007Numerical Simulation of the Dynamic Breakage Testing of Sandstone, Part I: Development of Homogeneous Constitutive Model for the Fragmentation Analysis in SandstoneVanichkobchinda, P. ; Reddish, D. ; Stace, L. ; Whittles, D. 
262007Numerical Simulation of the Dynamic Breakage Characteristic of African NoriteVanichkobchinda, P. ; Reddish, D. ; Stace, L. ; Whittles, D. 
272010A Study of Various Methods for Diagnosis of Human LiverLeelasantitham, Adisorn 
282008การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าในรูปแบบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา บริษัทเพิ่มผลทรานสปอร์ต จำกัดอุบล แม่นยำ ; เฉลิมชนม์ ไวศยดำรง 
292008การศึกษาปัญหาการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้านมผงบริษัท มิลค์สยาม จำกัดวันเพ็ญ ก้องพรหม ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
302005The Comprehensive Methodology and Model for Creating a Network of Suppliersมณิสรา บารมีชัย 
312008การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อเพิ่มยอดขายของโรงงานผลิตหลอดไฟ Pทัศน์วรรณ ธิติมาพงศ์ ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
322008ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของร้านกาแฟสดลาเต้เฮ้าส์ ในซอยวิภาวดี 9 กรุงเทพมหานครภาคภูมิ ขำละม้าย ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
332007แนวทางและกลยุทธ์สำหรับการเลือกที่ตั้งสถานีบริการ NGVอินทรสมบัติ เอกราช ; สุวรรณี อัศวกุลชัย 
342010A GPS Vehicle Tracking System Displayed on a Google-Map-Based WebKiattisin, Supaporn 
352006Adopting E-Procurement System: A Case Study of the University of the Thai Chamber of CommerceChainiramitkul, Linda ; อังกูร ลาภธเนศ 
362007การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยใช้ระบบ Traceabillity กรณีศึกษาบริษัท ABC Manufacturing (Thailand)วรพงศ์ ด่านธงชัย ; วันชัย รัตนวงษ์ 
372008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของร้าน เอราวัณเครื่องเย็นสแตนเลสกฤษฎา เบญจมงคลชัย ; สันต์ชัย รัตนนนท์ 
382008การหาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้เทคนิค Analytic Hierachy Process และ Break Even กรณีศึกษาบริษัท AAA จำกัดกฤติกา เภกะสุด ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
392008การเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายตู้สินค้าขาเข้า กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพศศิธร ธนะกิจไพโรน์ ; สันต์ชัย รัตนนนท์ 
402007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การลดต้นทุนค่าขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท S.C.Tวาทินี กระบี่ทอง ; ประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา 
412007การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแก้วมังกรทนงศักดิ์ คุ้มพาล ; วันชัย รัตนวงษ์ 
422007การศึกษาปัญหาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมของ บริษัท H Center จำกัดศิริศักดิ์ ชะเอมสินธุ์ ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
432007กลยุทธ์การปรับตัวของบริษัทที่ให้บริการด้าน Customs Broker กรณีศึกษา บริษัท A จำกัดษมาธา เมธีพุทธิ ; วันชัย รัตนวงษ์ 
442012Vehicular Separation by Thermal Features’ Relative Angle for Nighttime Trafficอภิวัฒน์ แสงโนรี 
452007ปัจจัยและทัศนคติที่ผลค่อการเลือกใช้วงเงินเอสเอ็มอีกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งกิตติ ลี้สุวรรณนุกุล ; Sataporn Amornsawadwatana 
462007The CEO Mission II, Rescue Robot with Multi-Joint Mechanical ArmTunwannarux, Amon ; สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์ 
472008การพัฒนาระบบการรับ-ส่งพนักงานของบริษัท เอแอนด์ที จำกัดนีลวัสน์ รักษวลี ; นันทิ สุทธิการนฤนัย 
482006Optimizing Warehouse Management System with Radio Frequency Identification (RFID) of A Co., Ltd.Tharanont, Jarununt ; อังกูร ลาภธเนศ 
492008การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า กรณีศึกษาบริษัทผลิตถุงพลาสติกทิพวัลย์ ฉันทรเจริญโชค ; กาญจนา กาญจนสุนทร 
502012The Most Promising Scheduling Algorithm toProvide Guaranteed QoS to all Types ofTraffic in Multiservice 4G Wireless NetworksIftikhar, Mohsin ; ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ 
Results 1-50 of 312 (Search time: 0.641 seconds).