Results 1-50 of 210 (Search time: 1.22 seconds).
 |  Relevance
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการของร้านอาหารกึ่ง-ผับ ABCแพรวพิมพ์ รัคสิกรณ์ ; อภิรพี เศรษฐรักษ์ 
22007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มจำนวนผู้เช่าของธุรกิจห้องเช่าบริษัท ABCปวีณา หรรษกุล ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
32006กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก กรณีศึกษาตราสินค้า "Malee"เนาวรัตน์ ศิริวงษ์ ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
42007การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับการให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวทางเรือกรณีศึกษาบริษัท PAC จำกัดอัจฉริยา สุขประเสริฐ ; รวิดา วิริยกิจจา 
52006การเพิ่มศัลยภาพในการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ด้านเทคโนโลยี กรณีศึกษา : สาขาลาดพร้าวว 102อาทิตตยา ลาภมาก ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
62006The Study of Factor Affecting Buying Decision between European Car or Japanese Car in the Bangkok Metropolitan AreaTantiviriayangkul, Krittapak ; Wonglorsaichon, Phusit 
72006การศึกษากลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของร้านกาแฟสบายคอร์เนอร์จริยา บรรพลา ; นภวรรณ คณานุรักษ์ 
82008การศึกษาปัญหาและสร้างความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขันของบริษัท ไท คอนเซสชั่นแนร์ จำกัดพรชัย รัตนพลทวีชัย ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
92008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา ทวีสมบัติอพาร์ทเมนต์ชฎิล สมพงษ์ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
102008การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของโรงงานกิจรุ่งเรืองโลหะกัณฑ์สิทธิ์ แสงสว่าง 
112007การศึกษาสาเหตุถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยอดขายของ หจก.ซี.เค.แมชชินทูล ที่มีอัตราลดลงกาญจนี นิลอร่าม ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
122006การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับสุภาพบุรุษณภัทร ไพรพิภัช ; เอื้อจิต ทัศนะภาคย์ 
132007กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา บริษัท ABC โฮลดิ้งณรงค์ อุปรีย์ ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
142006การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)จินดา ม่วงชู ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
152007การกำนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)บงกช สามแก้วแจ่ม ; นงนภัส แก้วพลอย 
162007กลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรในองค์กร ของบริษัท เวิลด์ เอ็กซ์โป เซอร์วิส จำกัดนิตยา เพ็ชรรัตน์ ; วินิจฉัย รังสิธนานนท์ 
172008แผนธุรกิจการนำเข้าสินค้าประเภทมอนิเตอร์ติดรถยนต์จากประเทศจีนปิยะ ศิริเลิศสถิต ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
182007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ของบริษัท ไทยฮีสโค่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดชยานนท์ เจริญรัตน์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
192006การศึกษาปัญหา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายผลิตภัณฑ์พริ้นเตอร์ของ บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดชลิตา เสตวรรณา ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
202008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท แคมป์เปอร์แมน จำกัดณัญฑภบ ไชยรัตนะ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
212006การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายหรือสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA : Non Performing Asset) ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ปานพิษณุ จันทรเพ็ญ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
222006การศึกษาปัญหารายได้ที่ลดลง และนำเสนอกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เฟอร์นิเจอร์สมเจตน์ ผู้ภักดีประเสริฐ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
232006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชำระของลูกหนี้ด้อยคุณภาพของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยจิระวัฒน์ พัฒนทรัพย์ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
242006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษาร้านเสริมพาณิชย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์มลธิชา สีเหนี่ยง ; ผุสดี พลสารัมย์ 
252007กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)อนงศ์นุช ธรรมเนียม ; นงนภัส แก้วพลอย 
262006การศึกษาอุปสรรคของร้านตัวแทนจำหน่ายหลัก (150 ร้านค้าทั่วประเทศ) จากช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบร้านค้าปลีกของเครื่องพิมพ์ระบบหมึก (Inkjet Printer) ในประเทศไทยของ บริษัทฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดโอริต ฟูเกียรติ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
272006Demographic and Ethic Factors on Foreign and Local Consumer's Decision Making on Pirated Software in Bangkok in Case of Comparison between Western and Eastern PeopleWisetpothchanakit, Suphon ; Wonglorsaichon, Phusit 
282008การกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท PL ประกันชีวิตปิยรัตน์ เลิศวิวัฒนพงษ์ ; ใจนุช ประยูรชาติ 
292008การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มการเติบโตของรายได้ในธุรกิจผลิตรายการประเภทสารคดีโทรทัศน์ กรณีศึกษา บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จำกัดสุมลรัตน์ สกุลสิริทรัพย์ ; อริสรา เสยานนท์ 
302008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ บริษัท AAA เมนูเฟคเจอร์ จำกัดฐิตินันท์ ธรรมสวัสดิ์ 
312008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ กรณีศึกษา บริษัท MMP จำกัดสุธรรม ชัชวาลย์สายสินธ์ ; อริสรา เสยานนท์ 
322008การศึกษาปัญหาและการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของบริษัท M จำกัดเอกพล ชูจิตต์บุตร ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
332008ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรในประเทศจีน มณฑลกว่างตง บริษัท กว่างโจวคาร์แคร์ เซอร์วิส (Guangzhou Car Care Service Company Ltd.)สุพัตรา จรูญพรภักดี ; ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม 
342008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ HP ของบริษัท MM จำกัดมณฑล มงคลเจริญโชค ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
352008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินเชื่อ NH. Bankหัทยา นิธิชวาล ; สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 
362008การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการในกระบวนการขายระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท WW Technology (Thailand) Co Ltd.นิธิศ รัตนพงศ์อำไพ ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
372008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท แมกซ์เกน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดพรพรรณ รุจิเรขเสรีกุล ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
382008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสต๊อก กรณีศึกษา บริษัท SAM จำกัดณัฐชา ทองพูน ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
392008การศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินกองทุนของธนาคาร SIAM เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)ขวัญหทัย มงคลเจริญโชค ; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
402008การพัฒนาคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ภูลประสิทธิ์ จำกัดภาระวี สวรรค์ออก ; พีระพงษ์ ฟูศิริ 
412007การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของบริษัท วงศ์แก้วเขียว วิศวกรรม จำกัดหิรัญ สุทธนารักษ์ ; ปราณี เอี่ยมละออภักดี 
422006การศึกษาปัญหาเพื่อการจัดการระบบการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเอลวิล สินธารทอง ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
432013A Study of the Competitive Advantage of Thai Traditional Medicine and Herbal ProductsKongrerk, Thania 
442011Efficiency Analysis of Life Insurance Companies in ThailandLi, Li 
452010A Value Creation in Sustainable Tourism of Homestay Business: Case Study of Homestay at Ampawa Floating Market Area in Samutsonkhram ProvinceSeyanont, Arisara ; Somphobskul, Parin 
462008การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการอู่ซ่อมเรือประมงเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันพีรพงศ์ สกุลทองไพศาล ; ผุสดี พลสารัมย์ 
472008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทพรทิภา งามทวีวุฒิ ; เสาวนิตย์ จันทนโรจน์ 
482010Performance of Family Business and Non Family Business Companies Listed on the Stock Exchange of ThailandWiriyakitjar, Rawida 
492008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายกรณีศึกษาบริษัท ยาสัตว์ จำกัดสินธร สุดงาม 
502008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัท XYZ จำกัดสุทธิวัลย์ เพ็ญนารา ; ผุสดี พลสารัมย์ 
Results 1-50 of 210 (Search time: 1.22 seconds).