Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 211 (Search time: 0.875 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12007การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับการให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวทางเรือกรณีศึกษาบริษัท PAC จำกัดอัจฉริยา สุขประเสริฐ ; รวิดา วิริยกิจจา 
22008การกำหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจในการพัฒนาส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวปาล์มโอลีฟ กรณีศึกษาบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดวิชชุลดา อ่องสุวรรณ ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
32006กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก กรณีศึกษาตราสินค้า "Malee"เนาวรัตน์ ศิริวงษ์ ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
42008การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรวามสามารถการแข่งขัน บริษัท จิระมอเตอร์ จำกัดวุฒิชัย พิทักษ์วรชัย ; สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง 
52007กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านเอกสารสัญญาสำหรับการให้สินเชื่อของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการเอกสารสัญญานภาพร ทรงสมทรัพย์ ; สิริวรรณ โฉมจำรูญ 
62008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันระยะยาวในด้านธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสีและวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษา หจก.โง้วเฮงฮวดวัสดุภัณฑ์ธนภรณ์ ศุทธิสมบูรณ์ ; สิริพันธ์ ดีศีลธรรม 
72008การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายของร้านอาหารโจ๊กร่วมใจ สาขาสุขุมวิท 23กานต์สินี ปัจฉิมอนันต์ ; ไชยพศ แจ่มใส 
82007กลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปริชาติ รัตนฤทธิกุล ; วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
92006The Perceived Service Quality in Spas of Hotels and Resorts in Hua Hin : Case of the European TouristsBoonnak, Jirapa ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
102007การศึกษาปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรของบริษัท ABC ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงปิ่นอนงค์ เมฆโหรา ; ผุสดี พลสารัมย์ 
112006การศึกษาปัญหารายได้ที่ลดลง และนำเสนอกลยุทธ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เฟอร์นิเจอร์สมเจตน์ ผู้ภักดีประเสริฐ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
122006การศึกษาปัญหาการพัฒนาทางการแข่งขันโดยการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ของ บริษัท เอ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)วิภา โรจน์ประเสริฐสุด ; สุดา ปีตะวรรณ 
132007การศึกษาปัญหาและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของสถานีวิทยุ SEED 97.5 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)อุบลวรรณ นนทบุตร ; ใจนุช ประยูรชาติ 
142006ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (X86 Brand) ของบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดวารุณี ผณินทรารักษ์ ; อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์ 
152008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการส่งออกสับปะรดกระป๋อง กรณีศึกษา บริษัท ไทยฟูดส์ จำกัดกชกร สุนทรเสรีกุล ; เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม 
162007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด เพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน ในตลาดนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือณัฐวุธ เทียนผนวกสุข ; ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ 
172007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหายอดขายที่ลดลงของโรงงานผลิตเสื้อโปโล กรณีศึกษาโรงงานเอ็มดีการ์เม้นท์ดวงนภา เทพมังกร ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
182007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)สุรกิจ เมืองแก้ว ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
192008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา บริษัท เฟล๊กซี่แพลนด์ ดีไซน์ จำกัดประภาพร ขาวสอาด ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
202006การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของ JobsDB.comณรงค์พัชร์ ไพรวัน ; โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ 
212007การศึกษาปัญหา และกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการบริหารพื้นที่เช่า ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รามคำแหงเนติ์ เด่นสรศิริ ; ผุสดี พลสารัมย์ 
222006การศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การบริหารลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (รายย่อย) ของ บสท. : กรณีการยกเลิกสัญญาจ้างการบริหารปรับโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพ กับ ธ.กรุงไทยอดิศักดิ์ เลิศกิจ ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
232007การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับการส่งออกจักรยานไปยังทวีปยุโรป ของบริษัท BCC จำกัดลลิตา แก้วมณี ; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
242006การศึกษาและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อวางตำแหน่งทางการแข่งขันของธนาคารออมสินธิตินันท์ นิยมไทย ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
252008การบริหารการส่งออกสินค้าผักและผลไม้สดวรุตตม์ พิพัฒนติกานันท์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
262007การศึกษาการกำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของร้าน ช.พาณิชย์ชลาพร อัคคะประชา ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
272006การศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานและกลยุทธ์ในการป้องกันการลาออกปิยฉัตร บุญจงไพสิฐศรี ; ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ 
282008การกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันเพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนของร้านไทยสุกรแปรรูปประเสริฐ ผลามิตร ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
292007กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตราเดโล่ ของบริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัดประภัสเวท โรจานุวงศ์ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
302008การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มกำไรของ นิติบุคคลอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคาร Aกิรณา เปล่งศรีเกิด ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
312007การกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย กรณีศึกษา เครือข่ายแก้ไขหนี้ธุรกิจลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการอานนท์ โกศัยเสวี ; นงนภัส แก้วพลอย 
322007การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำผลไม้ไทยสมอาจ อภิวันทนกุล ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
332006การศึกษาอุปสรรคของระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทำการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปริญญา ขานไพรบูลย์ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
342008การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวของร้าน AAAอินทิรา โชติวรานนท์ ; พีรพงษ์ ฟูศิริ 
352006The Comparison of Western Customer's Satisfaction between Original Thai Food in Thailand and Fusion Thai Food AbordTiatrakoon, Nonnapat ; ทรรศนะ บุญขวัญ 
362006Finding of Relationship between Organizational Culture and Business Ethicsเอกชัย อภิศักดิ์กุล 
372010A Value Creation in Sustainable Tourism of Homestay Business: Case Study of Homestay at Ampawa Floating Market Area in Samutsonkhram Provinceอริสรา เสยานนท์ ; ไพรินทร์ สมภพสกุล 
382008ศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานผู้แทนจำหน่ายในโปรแกรมการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ ของบริษัท ABC จำกัดอภิญญา ไอศวรรย์ศาลี ; อัจฉราพรรณ ลีฬพันธุ์ 
392008การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการอู่ซ่อมเรือประมงเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันพีรพงศ์ สกุลทองไพศาล ; ผุสดี พลสารัมย์ 
402007การพัฒนากลยุทธ์สำหรับวารสาร BL&Rประภาพรรณ แวววุฒินันท์ ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
412006การศึกษาปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจงกรมแก้ว พหลพลพยุหเสนา ; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
422007การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านปั้นแป้งนฤมล จิตภักดี ; กัญช์ อินทรโกเศศ 
432008การกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคเนื้อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีภัทร์สิริย์ อินทร์รจนา ; สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์ 
442006การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสำหรับสุภาพบุรุษณภัทร ไพรพิภัช ; เอิ้อจิต ทัศนะภาคย์ 
452006การศึกษาปัจจัยผลกระทบของกระบวนการทำงานต่อองค์กรและการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบริษัท ล็อกชเล่ย์ จำกัด (มหาชน)สุปราณี นินาทเกียรติกุล ; ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
462011Determinants of Capital Structure of Listed Companies in Thailandวรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
472008การวางแผนและนโยบายธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล คาร์โก้ จำกัดประคุณศรี วิเชียร ; ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 
482008การนำเสนอกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของบริษัท XYZ จำกัดสุทธิวัลย์ เพ็ญนารา ; ผุสดี พลสารัมย์ 
492007การศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด KT Furnitureสุนันท์ เอกภาพสกุลวงศ์ ; อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช 
502011The Effect of Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, and Code of Conducts on Corporate Return on Operations of the Companies Listed in the Stock Exchangeภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
Results 1-50 of 211 (Search time: 0.875 seconds).