Search:

Start a new search
Add/Remove Filters (1 filters currently applied)

Results 1-50 of 731 (Search time: 0.509 seconds).
 |  Relevance

 

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12011การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจผลิตจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค กรณีศึกษา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด : ผงซักฟอกเปาPaireepairit, Isranan 
22004Warning Signal Modeling for Real Estate DevelopmentSuwannasit, Apapun 
32011ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งภายในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์จำกัด (มหาชน)Ngamchalew, Tidarat 
42011ปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Social Media ในธุรกิจบัตรเครดิต : กรณีศึกษา บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)Chuenura, Atchara 
52011กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาดธุรกิจประกันภัย ประเภทประกันอัคคีภัย กรณีศึกษา : บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)Heamburut, Theerapat 
61995Factors Affecting Supply of Sugar Cane in ThailandSununsathaporn, Somrudee 
72011ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจบริการทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร :กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัดSopondirekrat, Suthida 
82008การศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ 
92011การศึกษาปัญหา และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)Tammachai, Jutarat 
102011การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา: บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)Plyphect, Wanwisa 
111998Strategies for Developing Personnel of the Office of Permanent Secretary of the Ministry of Labour and Social Welfare in Response to the Crisis of Shortages in Information Technology PersonnelChotchaisathit, Ruxsak 
122011ปัญหาและการจัดการกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ กรณีศึกษา : บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)Poomduang, Thippiroon 
132008การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์กับราคาหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี 2545 - 2550พชรฌน อ่อนละมัย 
142011พฤติกรรมการซื้อ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจร้านหนังสือ Asia Book : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)Thongthengtham, Krengkrai 
152011ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจประกันชีวิตผ่านระบบธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)Pradubploy, Tanaporn 
162011การศึกษาปัญหา กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ตลาดและความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)Chanpa, Rychuta 
171994The Financial and Economic Feasibility Analysis of White Malaga Grape Plantation Case Study: Tumbon Jedriew, Amphoe Bannpaew, SamutsakornVijitakula, Warakitt 
182008การศึกษาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (MRT) กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) โดยใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสุมิตรา เบี้ยพัด 
192011การประเมินระบบการควบคุมภายในระบบงานด้านการเงินและบัญชีกรณีศึกษา บริษัท ฟูดโปรดักส์ จำกัดPothai, Wai 
202008การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยในแต่ละขนาดในช่วงปี 2546 – 2550กิติพงศ์ เกรียงพันธุ์ 
212011A Study of the Organizational Structure to Improve Work Performance of NG Co., Ltd.Iampa, Pimon 
222010ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนัชชล เอื้อศิริพันธ์ 
232012การประเมินการควบคุมภายในตามแนว COSO กระบวนการปฏิบัติงานสินไหมทดแทน บริษัทวัชระประกันภัย จำกัดBurdum, Suchat 
242011ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง ภายใต้โครงการมิตรแท้โชวห่วย :กรณีศึกษา บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)Pongsatornkajorndee, Punsawuttiwat 
252011ปัญหาและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ True Move เพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการองค์กรกรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชันจำกัด (มหาชน)Manowong, Pavinee
262010การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันในธุรกิจผลิตจำหน่าย เคมีภัณฑ์: กรณีศึกษาบริษัทไทย เซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน)ณัฐพงศ์ ชินศุภลักษณ์
272012การศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีผลต่อความต้องการคุณลักษณะงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งฉัตรนภา ติละกุล
282011กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง : กรณีศึกษา บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)Jongsook, Sasikarn
292004Enterpreneurs' Opinions towards the Implementation of E-Commerce WebsitesSuramanont, Viriya 
302011การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนใน Gold FuturesBoonsri, Taweeporn
312008การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มHanvichaiwathana, Noppol
322011การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคRattanacheena, Amnaj 
332012การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลชีวิตกับการทำงาน กรณีศึกษาสถาบันคุ้มครองเงินฝากหทัยทิพย์ ลิ้วสงวนกุลธร
342011กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประกอบการธุรกิจตลาดค้าปลีกสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง:กรณีศึกษาบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)Teppaya, Phanupong
352011ปัญหา กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – กรณีศึกษาโครงการของคอนโดมีเนียม บริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)Chaicharus, Pongporn
362008วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการโดยธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารในประเทศไทยWiriyayanyongsuk, Boonchai
372002Factors Influencing Tap Water Demand of a Residential Group: A Case Study in Petchburi ProvincePramoonmark, Chutimon
382011การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของการใช้บริการ กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจการให้บริการในปั๊มน้ำมันเขตลาดพร้าวกรณีศึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)Netsuthat, Panlapa
392011Optimizing Services and Strategic Management of the Workforce to Suit the Workload: A Case Study of the X-ray Department of A Private HospitalPrasert, Aree
402010การเปิดรับการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ร้านทำผมชลาชลTangjareoan, Pattamaporn
412011Planning of a New Plant: A Case Study of XYZ Co., Ltd.Kuntanarumitkul, Sutee
422011Supply Chain Development Strategies for Clothing Business in Thailand: A Case Study of Pupae Store, Bobae TowerPhanthongkham, Wittayarak
432011A Study of Growth Strategies in the Transportation Business of Saraburi Express Ltd., Part.Luangsaard, Natee
442011การจัดวางเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศตะวันออกกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกรณีศึกษา บริษัท เอ็กซ์โซติกส์เกทอะเวย์ชนิดาภา ไมตรีแก้ว 
452011The Development of Production Process in Increasing Income for Rubber Plantations: A Case Study of ABC CompanyLaorittigrai, Pitsanu
462011กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)Lertlit, Ruetai
472011ปัจจัยด้านการตลาด กลยุทธ์การตลาด และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจขนส่งระบบรางในเขต กทม. : กรณีศึกษา บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)Koosuwan, Nutsu 
482004Factors Affecting the Capital Structure of Real Estate Businesses in ThailandRoongroang, Teerachai 
492011กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)Rongphan, Paramet 
502011การกำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก - กรณีศึกษา ร้านสะดวกซื้อ7- Eleven บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)Maiwong, Angkhana
Results 1-50 of 731 (Search time: 0.509 seconds).