GS: Theses / Independent Studies : [799] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 799
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การรับรู้การส่งเสริมการขายแบรนด์ธุรกิจค้าปลีกความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันแบรนด์พีทีอนันต์ จันหาวงศ์ 
2562การวิเคราะห์ความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง ของผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน กรณีศึกษา แบรนด์รองเท้ากีฬาภานุมาศ พรหมเมตตา 
2561การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการคอมเมนต์บนเพจแบรนด์สินค้าและความคาดหวังต่อการตอบกลับจากแบรนด์ของผู้บริโภคจัตตาฬีส์ แจ่มศรี 
2562การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์และอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี กรณีศึกษา : ศิลปินเกาหลีวง GOT7จินดาพร สัจจะบรรยงกิจ 
2563การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาของผู้บริโภค ณ ช่วงปี พ.ศ. 2564ณัฐธยาน์ ตั้งจิตวิชานนะ 
2563การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านนั่งดื่ม บริเวณถนนสุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานครฯยศศักดิ์ปราชญ์ เหม็งตระกูล 
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย กรณีศึกษานักท่องเที่ยววัยสูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ขวัญชนก โสภาคะยัง 
2563การศึกษาพฤติกรรมผู้บูริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพิชชากร ชอบเที่ยงธรรม 
2563การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พีระพงศ์ เบญจพรกุลนิจ 
2563ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563บุษกร หวังดี 
2563วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน : ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟชาวดอย บริเวณพื้นที่ทำงานร่วมกัน ฝั่งกังสดาล มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขมิสรา ปุรณะ 
2563การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขายปลีกเครื่องสำอางทางอินเทอร์เน็ตอุมา ลาภทวีสมบูรณ์ 
2563ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกยางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนจตุวิทย์ กิจขจรเกียรติ 
2563การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุ้น บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ปภิชญาดา สาราจันทร์ 
2563ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประเภทค่าใช้จ่ายของแฟนบอล สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดบุญญโชติ วังธนทรัพย์ 
2563ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากผลประกอบการกับผลตอบแทนกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562ณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร 
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563ชนฐพร ศรีบุญเรือง 
2563การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหุ้นแอมะซอน.คอมในระบบอีคอมเมิร์ซสุกรี แซ่หลี่ 
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม.ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กรณีศึกษา ลูกค้าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพมหานครธนกร พันชนะ 
2559การวิเคราะห์ความหมายของการกดไลก์ (Like) การคอมเมนต์ (Comment) และการแชร์ (Share) บนเฟสบุ๊กในบริบทของคนไทยสุกัญญา ลัคนานิธิพันธุ์ 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 799