HMA: Conference Papers : [8] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2007กลยุทธ์บริหารจัดการเพื่อพัฒนาธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ รูท 66ศุภวิทย์ พิริยะการสกุล ; กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี 
2007กำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท Sky-High Network จำกัดศุภกิจ อ่ำเอี่่ยม ; ยาใจ ชูวิชา 
2007กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสถาบันการสอนศิลปะการแสดง กรณีศึกษาบริษัท สปีดวัน อาร์ทิส แมเนจเม้นท์ จำกัดเศรษฐฐิช์ยา วงศ์รัตน์ ; บุหงา โปซิว 
2007ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานประจำใน บริษัท เอสซีวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดวัลลภา ส่องจ้า ; ยาใจ ชูวิชา 
2007การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์วีซีดีชาตระบาญ ศรีเจริญ ; กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี 
2006A Case Study of English Language Skills Used by Pediatricians at Chonburi HospitalChitpakdee, Anikamarn ; Tangsajjanurak, Sutthinee 
2006การใช้ภาษาเปรียบเทียบในข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจอุไรวรรณ กมลรัตนา ; ธเนศ เวศร์ภาดา 
2006ภาษาบนซองบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวอุบลรัตน์ พชรวรรณ ; ธเนศ เวศร์ภาดา 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8