รุจิภาส บุญสำเร็จ

Image
Rujipas_boo_photo_1.jpg picture
Full Name
รุจิภาส บุญสำเร็จ
Office Address
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริกา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 11 (ห้อง 18) 126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดา เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (เบอร์0612926453)
 
 
Other emails