ภัทรา แตงเที่ยง

Image
johndoe_1.png picture
Full Name
ภัทรา แตงเที่ยง
Office Address
126/1 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
 
Office Phone
26976620
 
Email
pattra_tan@utcc.ac.th
 
Other emails