จิรมน สังณ์ชัย

Image
johndoe_1.png picture
Full Name
จิรมน สังณ์ชัย
Office Address
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
 
Email
naraporn_san@utcc.ac.th
 
Other emails