พรชัย เหลืองบริสุทธิ์

Image
Pornchai_Lua_photo_1.jpg picture
Full Name
พรชัย เหลืองบริสุทธิ์
Office Address
ตึก 7 ชั้น 3สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 
Office Phone
26976519
 
Email
pornchai_lua@utcc.ac.th
 
Other emails