นภวรรณ คณานุรักษ์

Image
Napawan_Kan_photo_1.jpg picture
Full Name
นภวรรณ คณานุรักษ์
Office Address
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Office Phone
26974043
 
Email
napawan_kan@utcc.ac.th