ดวงใจ กัมพลานุวัตร

Image
johndoe_1.png picture
Full Name
ดวงใจ กัมพลานุวัตร
Office Address
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย126/1 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
 
Email
duangjai_kum@utcc.ac.th