เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม

Image
yaowalak_chi_photo_1.jpg picture
Full Name
เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม
Office Address
126/1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร10400
 
Office Phone
02-697-402
 
 
Other emails