ยงยุทธ แก้วอุดม

Image
yongyut_kae_photo_1.jpg picture
Full Name
ยงยุทธ แก้วอุดม
Office Address
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
Office Phone
26976000
 
Email
yongyut_kae@utcc.ac.th
 
Other emails