ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

Image
nuttaporn_rit_photo_1.jpg picture
Full Name
ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
Office Address
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (คณะวิศวกรรมศาสตร์)126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
Office Phone
02-697-672
 
Email
nuttaporn_rit@utcc.ac.th