วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์

-International Economics_x000D_-Research Method in Economics
 
Position
Assistant Professor
 
Office Address
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Office Phone
026974432,
 
Gender
female
 
Home Address
40/6 ลาดพร้าว 83 วังทองหลาง กรุงเทพ
 
Mobile Phone
859205874
Nationality
ไทย
 
Title
Wanida_Wat