กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

Loading... 3 0 5 0 false
ภาษาและวรรณคดีไทย ศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร
 
Date of birth
15-09-1967
 
Position
คณบดี
 
 
Office Address
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย_x000D_126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
Office Phone
891376886
 
Gender
male
 
Home Address
27 ซอยเจริญนคร 16 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 
Home Phone
891376886
 
Mobile Phone
891376886
 
Nationality
ไทย
 
Title
Kittisak_Ker