Publications
(Conference Papers)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
18-Jun-2018การศึกษาวิธีการป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นสรานนท์ อินทนนท์ ; พลินี เสริมสินสิริ