ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

Loading... 3 0 5 0 false
qualitative research_x000D_evaluation research
 
Date of birth
22-10-1959
 
Position
อาจารย์ประจำ-คณบดี
 
Office Address
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย_x000D_126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร_x000D_10400
 
Office Phone
02-6976300
 
Gender
female
 
Home Address
39/33 ซอยนวมินทร์ 143 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุมเทพมหานคร_x000D_10230
 
Home Phone
02-5105244
 
Mobile Phone
081-375762
Nationality
ไทย
 
Title
panarach_pre