Publications
(Conference Papers)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
12006การวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านอาหารศิริชัย สาเรือง ; เหมือนหมาย อภินทนาพงษ์