Publications
(Conference Papers)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
12006การวัดกับดักสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทยเกรียงไกร เจนกิจจาไพบูลย์ ; นงนุช พันธกิจไพบูลย์