พนารัช ปรีดากรณ์

Image
panarach_photo_1.jpg picture
Full Name
พนารัช ปรีดากรณ์
Office Address
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร10400
 
Office Phone
02-6976300
 
 
Other emails