Publications
(Others)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
12007กลยุทธ์การจัดการระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ Call Centerวรพิน พยุงผล ; ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร