ตราสินค้า การโฆษณา การออกแบบ
 
Date of birth
03-01-1971
 
Position
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
Office Address
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
Office Phone
02-6976620
 
Gender
male
 
Home Address
บ้านเลขที่ 7 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 
Home Phone
02-2770031
 
Mobile Phone
081-308416
Nationality
ไทย
 
Title
kalan_war