Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2008แผนธุรกิจการนำเข้าสินค้าประเภทมอนิเตอร์ติดรถยนต์จากประเทศจีนปิยะ ศิริเลิศสถิต ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
2008แผนธุรกิจข้าวเหนียวหมูปิ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเขมจารี จงพิพัฒน์ยิ่ง ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์ 
2008แผนธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ ปูนิ่มแช่แข็ง สู่ตลาดประเทศจีน (มณฑลกวางตุ้ง)สาโรจน์ ทัพย์เจริญกุล ; อภิญญา ปุ้ยพันธวงศ์